wylinki

Mimikra Muellerowska

Czerwiec 1, 2013

W dwudziestym numerze Wakatu ukazała się krótka recenzja Katarzyny Fetlińskiej nt. książki „Wylinki” Joanny Mueller.